Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
27 listopada 2015
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
2 grudnia 2015
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
3 grudnia 2015
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
10 grudnia 2015
Teoria i zasady rachunkowości
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. na 376 zł (94 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. wynosi 756,00 zł.

W CSR POWINNY BYĆ ZAANGAŻOWANE WSZYSTKIE ORGANY SPÓŁKI

CSR to filozofia prowadzenia biznesu. Dlatego powinny być w niego zaangażowane zarówno zarząd jak i rada nadzorcza spółki. O roli kluczowych organów w firmie we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiali 19 listopada uczestnicy konferencji, której jednym z partnerów był KIBR. WIĘCEJ>>>

TRWAJĄ PRACE NAD USTAWĄ O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Śledź na bieżąco działania samorządu w związku z pracami nad ustawą o biegłych rewidentach. WIĘCEJ>>>

WAŻNE ZMIANY W ZASADACH ODBYWANIA OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZA 2015 ROK - POBIERZ INFORMATOR

Trzyletni okres rozliczeniowy, możliwość samokształcenia, nowe obowiązki dokumentacyjne i zrównanie obowiązków dla wykonujących zawód i niewykonujących go – to główne zmiany w zasadach odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. WIĘCEJ>>>

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA, JAK O PRZYSZŁOŚCI PROFESJI DYSKUTOWANO PODCZAS DKA

Dyskusje panelowe w trakcie tegorocznej DKA zdominowały tematy zmian w systemie nadzoru nad zawodem oraz w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Więcej o przyszłości profesji we fragmentach wystąpień ekspertów podczas XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. WIĘCEJ>>>

WYMAGAJĄCY AUDYTOR PIERWSZYM WERYFIKATOREM JAKOŚCI RAPORTU

Znamy laureatów kolejnej edycji konkursu na najlepsze raporty roczne. Wysoka jakość sprawozdań to też zasługa audytorów, którzy stawiają wysokie wymagania swoim klientom. W trakcie tegorocznej gali KIBR wręczył statuetkę dwójce księgowych, pod których nadzorem raporty roczne od 10 lat znajdują się wśród laureatów konkursu "The Best Annual Report" WIĘCEJ>>>

XVI DKA POD ZNAKIEM PRZYSZŁOŚCI ZAWODU

Trzy dni obrad, 17 wykładów gości z kraju i zagranicy, dwie debaty panelowe i organizowana po raz pierwszy dyskusja środowiskowa. Podsumowujemy XVI Doroczną Konferencję Audytingu. WIĘCEJ>>>

KIBR AKTYWNY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Dwa ostatnie miesiące to intensywne dyskusje z udziałem reprezentacji polskich biegłych na ważnych międzynarodowych forach. Tylko we wrześniu i październiku samorząd był reprezentowany w Gruzji, Azerbejdżanie oraz Bośni i Hercegowinie. WIĘCEJ>>>

BIEGLI MOGĄ KORZYSTAĆ Z POLSKIEJ WERSJI PRZEWODNIKA PO USŁUDZE PRZEGLĄDU

KIBR udostępniła biegłym rewidentom polską wersję przewodnika IFAC po przeprowadzaniu usługi przeglądu. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

GLOBALNA ANKIETA IFAC 2015
Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) Więcej informacji

Zamknij