Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
27 November 2014
Rachunkowość finansowa
4 December 2014
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
11 December 2014
Teoria i zasady rachunkowości
11 December 2014
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. na 360 zł (90 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2014 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2014 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2014 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2014 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2014 r. wynosi 730,00 zł.

KIBR ZAPRASZA DO ROZMOWY O ETYCE W BIZNESIE

Biegli rewidenci zapraszają do rozmowy o „Etyce w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej”. O idei konferencji, która odbędzie się 24 listopada br. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, mówi Ewa Jakubczyk-Cały, członek Komisji KRBR ds. etyki. WIĘCEJ>>>

ZA NAMI XV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance k. Warszawy o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia.

KIBR AKTYWNY W DEBATACH EUROPEJSKICH

17 września br. w Paryżu odbyła się konferencja Audit Policy Conference. Celem spotkania była wymiana informacji i poglądów na temat aktualnych regulacji i oczekiwanych zmian w systemach krajów UE. O rezultatach konferencji opowiada Krzysztof Burnos, członek KRBR. WIĘCEJ>>>

CSR SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i CSRInfo zapraszają biegłych rewidentów do udziału w seminarium na temat raportowania pozafinansowego oraz związanych z tym możliwości rozwoju zawodowego. Zachęcamy do lektury wywiadu z p. Lilianą Anam, doradcą ds. CSR, odpowiedzialną za prowadzenie seminarium. WIĘCEJ>>>

SILNY SAMORZĄD PO UNIJNEJ REFORMIE

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła wspólne stanowisko w sprawie modelu implementacji nowego unijnego prawa do krajowego systemu prawnego. Krzysztof Burnos, członek KRBR, wyjaśnia jego najważniejsze założenia. WIĘCEJ>>>

REFORMA RYNKU AUDYTORSKIEGO - W PRZEDEDNIU ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Zapraszamy do lektury wywiadu z Józefem Królem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na temat unijnej reformy rynku audytorskiego. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

RO KIBR ŁÓDŹ ZAPRASZA - "INFORMACJA W BIZNESIE - JAK NIE OSZALEĆ W ŚWIECIE INFORMATYZACJI I CYFRYZACJI"

02.12.br. zapraszamy na konferencję organizowaną przez RO KIBR w Łodzi wraz z Biurem Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi pt. INFORMACJA W BIZNESIE - JAK NIE OSZALEĆ W ŚWIECIE INFORMATYZACJI I CYFRYZACJI (Łódź, siedziba Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, godz. 8.30-15.00). W trakcie konferencji omawiane będą m.in. zagadnienia poświęcone optymalizacji procesów rachunkowości, podatkom i audytowi w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, cyfryzacji i informatyzacji.
Więcej informacji...


GLOBALNA ANKIETA IFAC

Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
Więcej informacji...


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI KIBR

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na kompleksową obsługę dwóch konferencji organizowanych przez KIBR.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Zamknij