Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
4 września 2014
Teoria i zasady rachunkowości
11 września 2014
Sprawozdania finansowe i ich analiza
17 września 2014
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
18 września 2014
Ekonomia i kontrola wewnętrzna
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. na 360 zł (90 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2014 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2014 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2014 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2014 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2014 r. wynosi 730,00 zł.

REFORMA RYNKU AUDYTORSKIEGO - W PRZEDEDNIU ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła wspólne stanowisko w sprawie modelu implementacji nowego unijnego prawa do krajowego systemu prawnego. Krzysztof Burnos, członek KRBR, wyjaśnia jego najważniejsze założenia. WIĘCEJ>>>

REFORMA RYNKU AUDYTORSKIEGO - W PRZEDEDNIU ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Zapraszamy do lektury wywiadu z Józefem Królem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na temat unijnej reformy rynku audytorskiego. WIĘCEJ>>>

KIBR WSPÓŁGOSPODARZEM STRATEGICZNEGO FORUM ZAWODU KSIĘGOWEGO

Ponad 70 uczestników z 33 organizacji wzięło udział w Strategicznym Forum Zawodu Księgowego (APSF) 2014 w Warszawie w dniach 7-8 maja, zorganizowanym przez ICAEW, KIBR i SKwP. WIĘCEJ>>>

NA SŁOWACJI O PRZYSZŁOŚCI AUDYTU

W dniach 5-6 czerwca br. w Górnym Smokowcu na Słowacji odbyła się konferencja, w której uczestniczyli biegli rewidenci ze Słowacji oraz przedstawiciele władz Izb Biegłych Rewidentów Słowacji, Polski, Czech, Węgier i Francji. WIĘCEJ>>>

POLSKIE PRZEDSTAWICIELSTWO NA WIEDEŃSKIM FORUM I KONFERENCJI MINISTERIALNEJ BANKU ŚWIATOWEGO

W dniach 2-3 czerwca br. w Wiedniu odbyło się drugie Regionalne Forum Organizacji Zawodowych Biegłych Rewidentów oraz piąta Konferencja Ministerialna organizowane przez Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR). WIĘCEJ>>>

III KONFERENCJA: ODPOWIEDZIALNE RAPORTOWANIE

Za nami III ogólnopolska konferencja "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu". Zapraszamy do obejrzenia fragmentów wystąpień ekspertów na naszym kanale na youtube. WIĘCEJ>>>

KONFERENCJA KIBR: WIEMY JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ RAPORT PRZYSZŁOŚCI

Krótki, porównywalny, skupiony na efektach, dostosowany do oczekiwań odbiorcy – taki powinien być idealny raport społeczny. Zapraszamy do relacji z III ogólnopolskiej konferencji "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu: Odpowiedzialne raportowanie". WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

KIBR POSZUKUJE AUDYTORA
KIBR poszukuje podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu wykonania usługi badania sprawozdania finansowego KIBR za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
Więcej informacji
Zapraszamy do składania ofert
KOMUNIKAT Krajowej Komisji Nadzoru
Krajowa Komisja Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowiska kontrolera. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 14/30/2009 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu wyboru kontrolerów.
Termin składania ankiety wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 10 września 2014 r. Więcej informacji
Zapraszamy do współpracy.
ZMIANY W USTAWIE O BIEGŁYCH REWIDENTACH
10 czerwca br. opublikowana została ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), która wprowadza zmiany do ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz form wykonywania zawodu. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zamknij