Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
8 grudnia 2016
Teoria i zasady rachunkowości
12 grudnia 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
12 grudnia 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
13 grudnia 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

KIBR PARTNEREM INSTYTUCJONALNYM FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Ponad 50 firm i instytucji współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa. Podczas 6. Targów CSR, 17 listopada 2016 roku do tego grona oficjalnie dołączyła m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, która została Partnerem Instytucjonalnym FOB.

KIBR BYŁ PARTNEREM KONFERENCJI IIA POLSKA

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem merytorycznym Konferencji Finansowej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. W panelu dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu wystąpiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku MŚP

IFAC zaprasza przedstawicieli małych i średnich firm audytorskich do udziału w ankiecie na temat rynku MŚP. Ankieta ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla sektora oraz głównych trendów i zmian. Badanie pomoże IFAC i jej państwom członkowskim w zrozumieniu specyficznych wyzwań i szans, przed którymi stają MŚFKiA i MŚP na całym świecie.

EKSPERT KIBR NA TYGODNIU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

5 inspirujących wydarzeń, 15 godzin praktycznych wystąpień, 28 doświadczonych prelegentów, prawie 400 uczestników – tak w skrócie można opisać tegoroczny Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu. W gdańskiej edycji wydarzenia uczestniczyła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

KIBR w kapitule konkursu The Best Annual Report 2015

Już po raz jedenasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report 2015". Kapitule konkursu „The Best Annual Report 2015 dla NewConnect” przewodniczyła Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była patronem merytorycznym wydarzenia.

BIEGŁY REWIDENT – TWÓJ NOWY DORADCA W ROZWOJU BIZNESU

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów rozpoczęła kampanię „Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu”. Powstał już film promujący profesję oraz ulotki prezentujące usługi biegłego rewidenta.

ZA NAMI XVII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Środowisko biegłych rewidentów jest u progu dużych zmian, w życie wchodzą nowe standardy badania, zmieni się też zakres komunikacji audytora z firmą oraz zasady nadzoru nad profesją. O tym, co dokładnie się zmieni i jak się przygotować rozmawiało blisko 350 uczestników XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.

DOWIEDZ SIĘ, JAK FUNKCJONUJE TWÓJ SAMORZĄD

Jakie są źródła finansowania KIBR i na co wydawane są pieniądze samorządu? Jak pracuje Izba i kto odpowiada za obsługę biegłych rewidentów? W końcu, jak samorząd wspiera swoich członków i dba o ich interesy zawodowe? Zapraszamy do lektury folderu o tym, jak funkcjonuje KIBR.
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska   Forum Odpowiedzialnego Biznesu    Polski Instytut Dyrektorów  Wydawnictwo RachunkowośćStowarzyszenie Emitentów Giełdowych  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM EDUKACJI KIBR


1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:

- Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie (15-16.12.2016 r.)
wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:

- Konsolidacja sprawozdań finansowych - warsztaty (5-6,19-20.12.2016 r.)
wykładowca: Artur Raciński


ce.kibr.org.plWięcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij