Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
9 lipiec 2015
Prawo podatkowe (część I)
16 lipiec 2015
Finanse
16 lipiec 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
17 lipiec 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. na 376 zł (94 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. wynosi 756,00 zł.

KRZYSZTOF BURNOS STANIE NA CZELE SAMORZĄDU

Delegaci VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów powierzyli Krzysztofowi Burnosowi rolę kierowania samorządem przez najbliższe cztery lata. WIĘCEJ>>>

VIII KZBR - RELACJA NA ŻYWO

Zapraszamy do śledzenia na żywo relacji z VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. WIĘCEJ>>>

SĄ FUNDUSZE NA ROZWÓJ. KIBR PODNOSI KOMPETENCJE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów korzysta z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Tysiące biegłych rewidentów podniosło swoje kompetencje i dostosowało je do coraz bardziej wymagającego rynku. W naszym zasięgu są jeszcze większe środki. WIĘCEJ>>>

BIEGLI REWIDENCI I DORADCY PODATKOWI ŁĄCZĄ SIŁY

Samorządy biegłych rewidentów i doradców podatkowych podpisały porozumienie o współpracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli obu branżom podnieść swoje kompetencje, a w przyszłości poszerzyć ofertę usług dla klientów. WIĘCEJ>>>

W ARŁAMOWIE O PRZYSZŁOŚCI ZAWODU

Organizacje biegłych rewidentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkały się w Arłamowie by dyskutować o przyszłości profesji. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

CE KIBR zaprasza na obligatoryjne szkolenia
Zapraszamy na kursy dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 2015:

Dokumentowanie procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSRF
(Warszawa: gr. 1 17-18.09.2015 r., gr. 2 15-16.10.2015 r.)

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych
(Warszawa, gr. 1 08-09.10.2015 r., gr. 2 05-06.11.2015 r.)

Przychody - rachunkowość i rewizja finansowa
(Warszawa, gr. 1 28-29.09.2015 r., gr. 2 29-30.10.2015 r.)

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij