Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
26 września 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
26 września 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
27 września 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
28 września 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ - ODPOWIEDZIALNY BIZNES"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju 6 października 2016 r.

Biegły rewident w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie przyjmowania środków EU – zapraszamy na konferencję

RO KIBR w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Unią Metropolii Polskich zapraszają na konferencję „Audyt i rewizja oraz inne usługi biegłego rewidenta w jednostkach samorządu terytorialnego w okresach absorpcji środków z UE – wzajemne doświadczenia i kierunki dla nowego okresu programowania”. Spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi.

JUŻ PONAD 200 OSÓB ZGŁOSIŁO UDZIAŁ W XVII DOROCZNEJ KONFERENCJI AUDYTINGU

200 osób zgłosiło się już do udziału w XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Znamy też kolejne nazwiska ekspertów i patronów tegorocznego wydarzenia. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.

ŁÓDŹ DBA O SENIORÓW

Regionalny Oddział KIBR w Łodzi jako pierwszy region w kraju zorganizował spotkanie „Senior artysta” –warsztat artystyczny dla biegłych rewidentów-seniorów. – To ważny krok w budowaniu społecznych więzi ponadpokoleniowych w naszym samorządzie – wyjaśniają organizatorzy projektu.

KIBR W JURY KONKURSU „RAPORTY SPOŁECZNE”

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została zaproszona do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. To wielkie wyróżnienie dla samorządu.

KIBR PARTNEREM OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Open Eyes Economy Summit – międzynarodowy szczyt poświęcony ekonomii wartości. W trakcie dwóch dni uczestnicy forum będą mówić o idei  ekonomii otwierających się oczu, koncepcji „firmy-idei” oraz o metodach współpracy w trójkącie „społeczeństwo – biznes – instytucje”. OEES odbędzie się 15-16 listopada w Krakowie.

KIBR PRZEKAZAŁA UWAGI DO PROJEKTU NOWEJ USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach (projekt z dnia 6 lipca 2016 r.). Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.

DOWIEDZ SIĘ, JAK FUNKCJONUJE TWÓJ SAMORZĄD

Jakie są źródła finansowania KIBR i na co wydawane są pieniądze samorządu? Jak pracuje Izba i kto odpowiada za obsługę biegłych rewidentów? W końcu, jak samorząd wspiera swoich członków i dba o ich interesy zawodowe? Zapraszamy do lektury folderu o tym, jak funkcjonuje KIBR.
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

WYDŁUŻAMY PONIEDZIAŁKOWY DYŻUR CZĘŚCI DZIAŁÓW KIBR

Zwiększamy dostępność Biura KIBR. W poniedziałki Dział Finansowo-Księgowy oraz Biuro Podawcze będą pracować do godziny 18.

Od najbliższego poniedziałku dyżur dwóch działów Biura KIBR zostaje wydłużony do godziny 18.

Wydłużenie poniedziałkowych dyżurów ma na celu zwiększenie dostępności do pracowników tych działów. Dzięki temu łatwiej będzie skontaktować się z recepcją oraz Działem Finansowo-Księgowym. Interesanci będą mogli szybciej i w dogodniejszym terminie opłacić składki gotówką, złożyć dokumenty, czy załatwić inne sprawy leżące w gestii tych działów.


OFERTA SZKOLENIOWA CE KIBR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Edukacji KIBR:

1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:
- Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 26.10.2016 r.)
- Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego
(Warszawa, 27.10.2016 r.)

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:
- Wybrane problemy związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(Warszawa, 30.09.2016 r.)
- Zmiany w międzynarodowych standardach badania w zakresie sprawozdawczości biegłego rewidenta
(Warszawa, 20.10.2016 r. i 14.11.2016 r.)
- Wprowadzenie do ubezpieczeń w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów 
(Warszawa, 24.11.2016 r.)
- Bezpieczeństwo, ryzyka i produkty ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów 
(Warszawa, 25.11.2016 r.)


Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij