Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
25 lipca 2014
Składka członkowska (II kwartał)
25 lipca 2014
Zaliczka na poczet opłaty z tytułu nadzoru (II kwartał)
29 lipca 2014
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
8 sierpnia 2014
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. na 360 zł (90 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2014 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2014 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2014 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2014 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2014 r. wynosi 730,00 zł.

REFORMA RYNKU AUDYTORSKIEGO - W PRZEDEDNIU ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Zapraszamy do lektury wywiadu z Józefem Królem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na temat unijnej reformy rynku audytorskiego. WIĘCEJ>>>

KIBR WSPÓŁGOSPODARZEM STRATEGICZNEGO FORUM ZAWODU KSIĘGOWEGO

Ponad 70 uczestników z 33 organizacji wzięło udział w Strategicznym Forum Zawodu Księgowego (APSF) 2014 w Warszawie w dniach 7-8 maja, zorganizowanym przez ICAEW, KIBR i SKwP. WIĘCEJ>>>

NA SŁOWACJI O PRZYSZŁOŚCI AUDYTU

W dniach 5-6 czerwca br. w Górnym Smokowcu na Słowacji odbyła się konferencja, w której uczestniczyli biegli rewidenci ze Słowacji oraz przedstawiciele władz Izb Biegłych Rewidentów Słowacji, Polski, Czech, Węgier i Francji. WIĘCEJ>>>

POLSKIE PRZEDSTAWICIELSTWO NA WIEDEŃSKIM FORUM I KONFERENCJI MINISTERIALNEJ BANKU ŚWIATOWEGO

W dniach 2-3 czerwca br. w Wiedniu odbyło się drugie Regionalne Forum Organizacji Zawodowych Biegłych Rewidentów oraz piąta Konferencja Ministerialna organizowane przez Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR). WIĘCEJ>>>

III KONFERENCJA: ODPOWIEDZIALNE RAPORTOWANIE

Za nami III ogólnopolska konferencja "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu". Zapraszamy do obejrzenia fragmentów wystąpień ekspertów na naszym kanale na youtube. WIĘCEJ>>>

KONFERENCJA KIBR: WIEMY JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ RAPORT PRZYSZŁOŚCI

Krótki, porównywalny, skupiony na efektach, dostosowany do oczekiwań odbiorcy – taki powinien być idealny raport społeczny. Zapraszamy do relacji z III ogólnopolskiej konferencji "Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu: Odpowiedzialne raportowanie". WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

ZMIANY W USTAWIE O BIEGŁYCH REWIDENTACH
10 czerwca br. opublikowana została ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), która wprowadza zmiany do ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz form wykonywania zawodu. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
KOMUNIKAT Krajowej Komisji Nadzoru
Szanowni Biegli Rewidenci,
Krajowa Komisja Nadzoru uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik 2 do uchwały nr 15/30/2009 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu wyboru wizytatorów.
Termin składania ankiety wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 31 lipca 2014 r.
Zapraszamy do współpracy.
Zapraszamy na szkolenie e-learning
Moduł IV: Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1.
Ukończenie kursu zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w roku 2014 z bloku: rewizja finansowa.
Więcej informacji i rejestracja

Zamknij