Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
28 kwietnia 2014
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
6 maja 2014
Posiedzenie KRBR
8 maja 2014
Rachunkowość finansowa
15 maja 2014
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. na 360 zł (90 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2014 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2014 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2014 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2013 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2014 r. wynosi 730,00 zł.

NOWA DYREKTYWA RACHUNKOWA

W połowie 2013 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Zapraszamy do rozmowy z Izabelą Maciejewską, Prezes Regionalnej Rady KIBR RO w Łodzi. WIĘCEJ>>>

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ZATWIERDZIŁA ZMIANY W 43 DYREKTYWIE

14 kwietnia br. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zmiany w 43 dyrektywie oraz przyjęła rozporządzenie dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe jednostek interesu publicznego. WIĘCEJ>>>

PROJEKT GRANTU SZWAJCARSKIEGO NA PÓŁMETKU

Na marcowym posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Henri Fortin, dyrektor Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej zaprezentował przebieg dotychczasowej współpracy i plany na najbliższe lata w związku z projektem Grantu Szwajcarskiego. WIĘCEJ>>>

ZA NAMI KOLEJNY RANKING AUDYTORÓW

28 marca 2014 r. odbyła się gala z okazji publikacji Rankingu Audytorów Rzeczpospolitej i Parkietu. W imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na uroczystości wystąpił Józef Król, prezes KRBR. Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia. WIĘCEJ>>>

IFAC OPRACOWAŁ PODRĘCZNIK NA TEMAT USŁUGI PRZEGLĄDU

IFAC opublikował przewodnik na temat usługi przeglądu. Z Krzysztofem Burnosem, członkiem Komisji KRBR ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, rozmawialiśmy m.in. o zaletach przeglądu i o tym, dlaczego warto uświadamiać przedsiębiorcom istnienie innych usług poświadczających. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Zapraszamy na szkolenie e-learning
Moduł IV: Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1.
Ukończenie kursu zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w roku 2014 z bloku: rewizja finansowa.
Więcej informacji i rejestracja
Weź udział w badaniu, które ma wpływ na przyszły kształt rachunkowości MŚP!
Komisja Europejska przeprowadza badanie w sprawie sporządzania i korzystania ze sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zebrane informacje mogą stanowić podstawy decyzji w sprawie zmniejszania obciążeń administracyjnych związanych z rachunkowością MŚP. Dlatego udział w badaniu biegłych rewidentów jest bardzo ważny. Więcej informacji
Zostań biegłym rewidentem – Rekrutacja 2014
Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów! Rozpoczęła się rekrutacja 2014 r., która potrwa do 30 czerwca br.
Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym
Formularz zgłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osób uczestniczących w rekrutacji 2014

Zamknij