Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
6 listopada 2014
Sprawozdania finansowe i ich analiza
12 listopada 2014
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
13 listopada 2014
Rewizja finansowa
14 listopada 2014
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. na 360 zł (90 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2014 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2014 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2014 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2014 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2014 r. wynosi 730,00 zł.

ZA NAMI XV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance k. Warszawy o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia.

KIBR AKTYWNY W DEBATACH EUROPEJSKICH

17 września br. w Paryżu odbyła się konferencja Audit Policy Conference. Celem spotkania była wymiana informacji i poglądów na temat aktualnych regulacji i oczekiwanych zmian w systemach krajów UE. O rezultatach konferencji opowiada Krzysztof Burnos, członek KRBR. WIĘCEJ>>>

CSR SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i CSRInfo zapraszają biegłych rewidentów do udziału w seminarium na temat raportowania pozafinansowego oraz związanych z tym możliwości rozwoju zawodowego. Zachęcamy do lektury wywiadu z p. Lilianą Anam, doradcą ds. CSR, odpowiedzialną za prowadzenie seminarium. WIĘCEJ>>>

SILNY SAMORZĄD PO UNIJNEJ REFORMIE

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła wspólne stanowisko w sprawie modelu implementacji nowego unijnego prawa do krajowego systemu prawnego. Krzysztof Burnos, członek KRBR, wyjaśnia jego najważniejsze założenia. WIĘCEJ>>>

REFORMA RYNKU AUDYTORSKIEGO - W PRZEDEDNIU ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Zapraszamy do lektury wywiadu z Józefem Królem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na temat unijnej reformy rynku audytorskiego. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Centrum Edukacji KIBR zaprasza na kurs "Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych". Szkolenie wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2014 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.
Szczegóły i zapisy dostępne są na stronie internetowej Centrum Edukacji.
ZMIANY W USTAWIE O BIEGŁYCH REWIDENTACH
10 czerwca br. opublikowana została ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), która wprowadza zmiany do ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz form wykonywania zawodu. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Zapraszamy na szkolenie e-learning
Moduł IV: Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1.
Ukończenie kursu zalicza 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w roku 2014 z bloku: rewizja finansowa.
Więcej informacji i rejestracja

Zamknij