Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
13 styczeń 2015
Posiedzenie KRBR
16 styczeń 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
25 styczeń 2015
Opłata z tytułu nadzoru zaliczka (IV kwartał)
25 styczeń 2015
Składka członkowska (IV kwartał)
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2014 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. na 360 zł (90 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2014 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 I 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł (opłata na poziomie jak w 2014 r.).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2014 I 2015 R.

2015 r.
Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. zostanie ogłoszona w lutym 2015 r. (ze względu na konieczność wcześniejszego ogłoszenia przez Prezesa GUS informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2014 r.)

2014 r.
Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2014 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2014 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2013 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2014 r. wynosi 730,00 zł.

ETYKA TO STAN UMYSŁU

Biznes bez etyki, oparty wyłącznie na zysku to inwestycja, która opłaca się tylko na krótką metę. Takie wnioski płyną z listopadowej konferencji KIBR "Etyka w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej". Zapraszamy do relacji z wydarzenia. WIĘCEJ>>>

KIBR OBECNE NA ŚWIATOWYM KONGRESIE KSIĘGOWYCH

W dniach 10-13 listopada 2014 r. w Rzymie odbył się Światowy Kongres Księgowych. W wydarzeniu wzięło udział blisko pięć tysięcy uczestników z całego świata, wśród nich także delegacja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. WIĘCEJ>>>

ZA NAMI XV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance k. Warszawy o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia.

KIBR AKTYWNY W DEBATACH EUROPEJSKICH

17 września br. w Paryżu odbyła się konferencja Audit Policy Conference. Celem spotkania była wymiana informacji i poglądów na temat aktualnych regulacji i oczekiwanych zmian w systemach krajów UE. O rezultatach konferencji opowiada Krzysztof Burnos, członek KRBR. WIĘCEJ>>>

SILNY SAMORZĄD PO UNIJNEJ REFORMIE

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła wspólne stanowisko w sprawie modelu implementacji nowego unijnego prawa do krajowego systemu prawnego. Krzysztof Burnos, członek KRBR, wyjaśnia jego najważniejsze założenia. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

AKTUALIZACJA WIEDZY Z MSSF - BEZPŁATNE SZKOLENIE

Zapraszamy na szkolenie pt. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - Aktualizacja IFRS update, realizowane w ramach projektu Banku Światowego.
Więcej informacji...


GLOBALNA ANKIETA IFAC

Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).
Więcej informacji...


CENTRUM EDUKACJI KIBR ZAPRASZA NA KURSY DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

1. Sprawozdania finansowe i ich analiza, start: 9 stycznia 2015 r.
2. Prawo, start: 9 stycznia 2015 r.
3. Prawo podatkowe część I, start: 17 stycznia 2015 r.
4. Finanse, start: 24 stycznia 2015 r.

Zamknij