Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
6 października 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
7 października 2015
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
8 października 2015
Rachunkowość finansowa
15 października 2015
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. na 376 zł (94 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. wynosi 756,00 zł.

KONSTRUKTYWNY DIALOG WOKÓŁ USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Konferencja uzgodnieniowa poświęcona założeniom zmian w ustawie o biegłych rewidentach zakończona wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami. WIĘCEJ>>>

JEST STANOWISKO KIBR W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ ZMIAN DO USTAWY

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. WIĘCEJ>>>

WŁADZE KIBR ZAPRASZAJĄ BIEGŁYCH DO DYSKUSJI O WYZWANIACH ZAWODU

Uczestnicy tegorocznej konferencji audytingu wezmą udział w dyskusji środowiskowej z udziałem kierownictwa KIBR. WIĘCEJ>>>

BIEGLI MOGĄ KORZYSTAĆ Z POLSKIEJ WERSJI PRZEWODNIKA PO USŁUDZE PRZEGLĄDU

KIBR udostępniła biegłym rewidentom polską wersję przewodnika IFAC po przeprowadzaniu usługi przeglądu. WIĘCEJ>>>

PONAD 120 PORAD UDZIELONO OD GRUDNIA W RAMACH KONSULTACJI KIBR

W ciągu kilku miesięcy udzieliliśmy ponad 120 bezpłatnych porad - o pracy Konsultacji KIBR opowiada Justyna Sułkiewicz, konsultantka Banku Światowego WIĘCEJ>>>

RAPORTOWANIE CSR TO NIE CHWALENIE SIĘ, TO ROZLICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Środowisko biegłych rewidentów od kilkunastu lat rekomenduje rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe WIĘCEJ>>>

FEDERACJA EUROPEJSKICH KSIĘGOWYCH WSPIERA STANOWISKO KIBR W SPRAWIE USTAWY

FEE, na wniosek KRBR, przedstawiła swoje uwagi dotyczące proponowanych przez MF założeń zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. WIĘCEJ>>>

KIBR PARTNEREM EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaangażowała się w piątą edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wydarzenie ważne dla wielu polskich firm audytorskich. WIĘCEJ>>>

SAMORZĄD W OBLICZU WYZWAŃ

Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów możemy przeczytać w sierpniowym numerze RACHUNKOWOŚCI, a także dzięki uprzejmości Redakcji u nas. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

KOMUNIKAT
Krajowej Komisji Nadzoru

Szanowni Biegli Rewidenci,
Krajowa Komisja Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik 2 do uchwały nr 15/30/2009 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu wyboru wizytatorów.

Termin składania ankiety wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 16 października 2015 r. Zapraszamy do współpracy.


Oferta szkoleniowa CE KIBR

Kursy dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego:
- Dokumentowanie procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSRF
(Warszawa: 15-16.10.2015 r.)
- Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych
(Warszawa: 05-06.11.2015 r.)
- Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa
(Warszawa: 29-30.10.2015 r.)

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij