Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
31 styczeń 2015
Złożenie formularza P10 (podmioty badające JZP)
10 luty 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
13 luty 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
6 marzec 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2015 r. zostanie ogłoszona do 1 marca 2015 r.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2014 I 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. zostanie ogłoszona w lutym 2015 r. (ze względu na konieczność wcześniejszego ogłoszenia przez Prezesa GUS informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2014 r.)

WSPARCIE DLA REWIDENTÓW. KIBR ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ DATEV.pl

Polscy biegli rewidenci zyskają wsparcie w obszarze wykorzystania w pracy narzędzi informatycznych. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podpisała umowę o współpracy z firmą DATEV.pl WIĘCEJ>>>

W ŁODZI O AUDYCIE W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Optymalizacja procesów, rachunkowość i audyt w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, cyfryzacji i informatyzacji. To temat konferencji, którą na początku grudnia ubiegłego roku zorganizował RO KIBR w Łodzi. WIĘCEJ>>>

ETYKA TO STAN UMYSŁU

Biznes bez etyki, oparty wyłącznie na zysku to inwestycja, która opłaca się tylko na krótką metę. Takie wnioski płyną z listopadowej konferencji KIBR "Etyka w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej". Zapraszamy do relacji z wydarzenia. WIĘCEJ>>>

KIBR OBECNE NA ŚWIATOWYM KONGRESIE KSIĘGOWYCH

W dniach 10-13 listopada 2014 r. w Rzymie odbył się Światowy Kongres Księgowych. W wydarzeniu wzięło udział blisko pięć tysięcy uczestników z całego świata, wśród nich także delegacja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. WIĘCEJ>>>

ZA NAMI XV DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance k. Warszawy o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia.

SILNY SAMORZĄD PO UNIJNEJ REFORMIE

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła wspólne stanowisko w sprawie modelu implementacji nowego unijnego prawa do krajowego systemu prawnego. Krzysztof Burnos, członek KRBR, wyjaśnia jego najważniejsze założenia. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

AKTUALIZACJA WIEDZY Z MSSF - BEZPŁATNE SZKOLENIE

Zapraszamy na szkolenie pt. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - Aktualizacja IFRS update, realizowane w ramach projektu Banku Światowego.
Więcej informacji...


CENTRUM EDUKACJI KIBR ZAPRASZA NA KURSY DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Finanse, start: 24 stycznia 2015 r.

Zamknij