Jak zostać biegłym rewidentem

Chcesz zostać ekspertem z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości i podatkach? Chcesz swobodnie poruszać się w regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa? Dołącz do ponad 3 tysięcy aktywnych biegłych rewidentów i razem z nami dbaj o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Prestiżowy i ceniony zawód

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Obiektywizm, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki to fundamenty naszego zawodu. Jest to także najbardziej prestiżowy tytuł, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce. Tytuł biegłego rewidenta jest szczególnie ceniony wśród pracodawców, którzy rekrutują personel średniego i wyższego szczebla finansowego.

Biegły rewident to doradca

Biegły to nie tylko księgowy czy audytor, ale też doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Aby zostać biegłym rewidentem musisz:

  • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • ukończyć studia wyższe i władać językiem polskim,
  • odbyć praktykę i aplikację,
  • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
  • złożyć ślubowanie.

Szczegóły o postępowaniu kwalifikacyjnym dla biegłych rewidentów znajdują się w zakładce „Kandydaci”.

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie wykonywania czynności rewizji finansowej fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Rota ślubowania biegłego rewidenta
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@kibr.org.pl