Słownik skrótów

CEK - Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

DPK - Dział Postępowania Kwalifikacyjnego

FEE - Federation of European Accountants

FIDEF - Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones

IAAER - International Association For Accounting Education&Research

IFAC - International Federation of Accountants

KE - Komisja Egzaminacyjna

KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

KKN - Krajowa Komisja Nadzoru

KKR - Krajowa Komisja Rewizyjna

KNA - Komisja Nadzoru Audytowego

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KRBR - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

KRD - Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

KSD - Krajowy Sąd Dyscyplinarny

KSRF - Krajowe standardy rewizji finansowej

KZBR - Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

MF - Ministerstwo Finansów

MSB - Międzynarodowe Standardy Badania

MSE - Międzynarodowe Standardy Edukacyjne

NKZBR - Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

ODZ - obligatoryjne doskonalenie zawodowe

RO KIBR - Regionalny oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

SKwP - Stowrzyszenie Księgowych w Polsce
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@kibr.org.pl