O Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów

Jesteśmy samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Naszą misją jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie naszego samorządu realizują misję poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez samorząd oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji.
 
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) istnieje od 1992 roku i jest członkiem międzynarodowych organizacji zawodowych IFAC oraz Accountancy Europe (dawniej FEE).
 
Obecnie KIBR działa na mocy ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z 2009 roku. Nadzór publiczny nad działalnością samorządu sprawuje, powoływana przez Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Audytowego.
 
KIBR posiada osobowość prawną, a nasza siedziba jest w Warszawie. Ponadto funkcjonuje 27 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Organami KIBR są:

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@kibr.org.pl