Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
24 października 2014
XV DKA
25 października 2014
Składka członkowska (III kwartał)
25 października 2014
Opłata z tytułu nadzoru zaliczka (III kwartał)
30 października 2014
Ekonomia i kontrola wewnętrzna
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Publikacje IFAC

Start » Samorząd » Współpraca międzynarodowa » Publikacje IFAC

Przewodnik IFAC - wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie "Przewodnika wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich" (wersja PL).

Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie "Przewodnika zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich" (wersja PL).

Wskazówki IFAC odnośnie stosowania MSRF

Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC opublikował trzecie poprawione wydanie przewodnika zatytułowanego Wskazówki do stosowania MSRF podczas badania MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw (wersja EN).

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania MSKJ1

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument pt. Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania MSKJ 1 (wersja PL i EN).

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania MSRF

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie MSRF, opracował dokument pt. Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania MSRF (wersja PL i EN)

Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF (wersja PL i EN).

Komunikaty IAASB

Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty.

  1. Wyzwania podczas badania szacunków księgowych wycenionych według wartości godziwej w obecnym otoczeniu rynkowym (wersja EN).
  2. Zagadnienia dotyczące badania w odniesieniu do kontynuacji działalności w obecnej sytuacji ekonomicznej (wersja EN).

Publikacje IFAC

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka