Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
8 grudnia 2016
Teoria i zasady rachunkowości
12 grudnia 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
12 grudnia 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
13 grudnia 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Publikacje IFAC

Start » Samorząd » Współpraca międzynarodowa » Publikacje IFAC

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8 (zaktualizowane)

IFAC wydał w 2014 r. zaktualizowane Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE) 1-8, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (International Accounting Education Standards Board – IAESB) (wersja PL). Tłumaczenia Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych na język polski dokonało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - członek IFAC od 1989 r.

Na zlecenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów został opracowany komentarz do standardu MSE 8: Zmiany i wyzwania związane z nowelizacją MSE 8.

Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC

Komitet IFAC ds. małych i średnich praktyk (Small and Medium Practices Committee) opracował Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu (wersja PL).

Wywiad z Krzysztofem Burnosem, Prezesem KRBR.

Raport IFAC dotyczący wpływu zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy

Nexus 2: The Accountancy Profession - A Global Value Add
Nexus 1: The Accountancy Profession, Behind the Numbers

Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7 (zaktualizowane)

Zarząd IFAC wydał w listopadzie 2012 r. zaktualizowane Oświadczenia dotyczące obowiązków członkowskich (OOC) 1-7, które obejmują wszystkie organizacje przynależące do IFAC (wersja PL). Dokument został przetłumaczony na język polski przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest udostępniony przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.

Przewodnik IFAC - wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie Przewodnika wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich (wersja PL).

Przewodnik IFAC - zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich

Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie Przewodnika zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich (wersja PL).

Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF - stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC opublikował trzecie poprawione wydanie Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek (wersja EN, wersja PL: Tom 1 - Podstawowe pojęcia oraz Tom 2 - Wskazówki praktyczne).

Wskazówki IFAC dotyczące praktyki badania MWPB 1000 - Szczególne rozważania podczas badania instrumentów finansowych

Wskazówki stanowią załącznik do komunikatu Nr 57/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wskazówek praktyki badania.

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania MSKJ1

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów, opracował dokument pt. Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania MSKJ 1 (wersja PL i EN).

Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania MSRF

IFAC, opierając się na programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie MSRF, opracował dokument pt. Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania MSRF (wersja PL i EN).

Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Dokument został opracowany przez IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających) i zawiera pytania i odpowiedzi mające na celu pomóc audytorom odnieść się do zagadnień sprawozdawczości związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z MSSF 1: Zastosowanie po raz pierwszy MSSF (wersja PL i EN).

Komunikaty IAASB

Celem wsparcia biegłych rewidentów wobec aktualnych problemów na światowych rynkach finansowych IAASB opracowała dwa komunikaty.

  1. Wyzwania podczas badania szacunków księgowych wycenionych według wartości godziwej w obecnym otoczeniu rynkowym (wersja EN).
  2. Zagadnienia dotyczące badania w odniesieniu do kontynuacji działalności w obecnej sytuacji ekonomicznej (wersja EN).

Publikacje IFAC

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska   Forum Odpowiedzialnego Biznesu    Polski Instytut Dyrektorów  Wydawnictwo RachunkowośćStowarzyszenie Emitentów Giełdowych  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce