Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
30 czerwca 2016
Prawo podatkowe (część I)
30 czerwca 2016
Złożenie aktualizacji zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin ODZ lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez KRBR (dotyczy jednostek wpisanych wcześniej do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania ODZ)
4 lipca 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
4 lipca 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Rejestracja

*
*
*
*
*
*

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce